R17420 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 07676-7/2019-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustila úmyslně tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona provedla zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Infromace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 15. 7. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 934.49 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon