R17120 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Číslo jednací: 03062-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona v blíže nezjištěné době, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 4. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 437.8 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon