R17015 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04742-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Řepiště na ulici Mírová u domu č. p. 546 zemní práce související s připojením nemovitosti parc. č. 226/4 v katastrálním území Řepiště na krajskou silnici č. II/477 Ostrava – Frýdek - Baška, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 517.86 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon