R16913 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 15572-3/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v prosinci roku 2012 zásah na odběrném elektrickém zařízení tak, že neoprávněně zapojil přívodní a odvodní fázové a nulové vodiče, v důsledku čehož došlo k neoprávněnému odběru elektrické energie do bytu č. 7, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 460.96 KB

Obsah

Sdílejte