R16515– rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04619-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Machov, Machovská Lhota, u domu č.p. 30 zemní práce v souvislosti se stavbou „Machov - dostavba splaškové kanalizace", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje (bagru) k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 379.57 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon