R16113 - rozhodnutí k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE d 50 při provádění výkopových prací

Číslo jednací: 12872-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 16. dubna 2013 v ochranném pásmu podzemního plynárenského zařízení v obci Brodek u Přerova, v ulici Havlíčkova 202, výkopové práce v přímé souvislosti s realizací stavby vybudování kanalizace a ČOV, kdy došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE d 50 a tím porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 694.3 KB

Obsah

Sdílejte