R22815 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Datum

Číslo jednací: 06403/2015-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. října 2014 v obci Stříbrná u rekreačního objektu č. e. 169 na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že si z prodlužovací šňůry vyrobil kabel, který zapojil do pojistné skříně, napojil ho na další prodlužovací šňůru a tuto vedl oknem do kuchyně přímo do elektrické zásuvky, čímž obešel elektrické měřicí zařízení, v důsledku čehož následně vědomě čerpal neoprávněně elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 11. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 467.51 KB

Obsah

Sdílejte