R15917 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 01892-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době okolo 8. května 2016 zásah na odběrném elektrickém zařízení, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož odebíral a umožnil odebírat z neměřené části elektřinu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 26. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 583.3 KB

Obsah

Sdílejte