R15915 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04526-3/2015-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Žádlovice zemní práce, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE dn 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 607.36 KB

Obsah

Sdílejte