R15720 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném plynovém zařízení

Číslo jednací: 03944-7/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona provedl zásah na odběrném plynovém zařízení, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 29. 5. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 153.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon