R15515 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04377-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 3. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení, zemní práce související s napojením okapů na kanalizaci pomocí strojního mechanizmu (strojního kopátka), přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 619.17 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon