R15514 – rozhodnutí k neumožnění přístupu k měřícím zařízením

Číslo jednací: 09148-3/2014-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 6 energetického zákona neumožnil v době ode dne 5. května 2014 do dne 12. srpna 2014 provozovateli distribuční plynárenské soustavy, společnosti RWE GasNet s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, přístup k měřicímu zařízení ME_159-PR-BK G4 s výrobním číslem 2401954, umístěnému na adrese Karla Čapka č. p. 258, Krupka – Maršov, za účelem jeho demontáže, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 2. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.13 MB

Obsah

Sdílejte