R15415 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 04353-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v přesně nezjištěné době ode dne 15. srpna 2014 do dne 3. září  014 v na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že na hlavní domovní vedení napojil vodič (drát), který prostrčil přes pojistku a zašrouboval do pojistkové skříně, v důsledku čehož následně vědomě čerpal neoprávněně elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 477.98 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon