R14914 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08741-3/2014-ERU

Obviněný z přestupku tím, že dne 7. května 2014 v k. ú. Jimramovské Pavlovice při strojním nakládání hromady hlíny pomocí manipulátoru MERLO došlo lžící stroje k zachycení přípojkového T – kusu STL plynovodní přípojky PE D 63 a jeho nalomení, porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně podle § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona, se dopustil spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 14. 10. 2014

Sdílejte