R14314 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 08449-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. března 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Budětsko před domem č. p. 49 zemní práce související s vyhledáváním umístění kanalizace, při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ustanovení  § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 387.35 KB

Obsah

Sdílejte