R13916 – rozhodnutí k poškození vedení vysokého napětí

Číslo jednací: 00775-2/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona dne 28. října 2015 v době od 10:40 do 10:50 hodin prováděl činnost, při které došlo k poškození vedení vysokého napětí, tak, že při kácení vzrostlého smrku nezajistil strom dostatečně proti pádu a v důsledku poryvu větru došlo k pádu smrku na vedení vysokého napětí, a tím k jeho poškození, porušil povinnost v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 512.6 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon