R13714 – rozhodnutí k neoznámení změn pro udělení licence

Číslo jednací: 08363-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie dne 28. března 2013 pozbyl vlastnické právo k zařízení sloužícímu pro výrobu a rozvod tepelné energie (zdroj pod názvem „Kotelna Mánesova" o tepelném výkonu 2,2 MWt a elektrickém výkonu 0,050 MWt a rozvod tepelné energie v délce 0,22 km) a i přesto v době od 28. března 2013 do 30. června 2013 provozoval zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a realizoval dodávky tepelné energie odběratelům, přičemž neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu podmínek pro udělení licence uvedených v ust. § 5 energetického zákona a nepředložil o této změně doklad, dopustil správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 638.02 KB

Obsah

Sdílejte