R13314 – rozhodnutí k poškození nízkotlakého plynovodu 1PE dn 110

Datum

Číslo jednací: 08188-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), prováděl dne 20. ledna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ostrava, náměstí Jiřího Myrona 9/2421, práce související s opravou uzemnění, při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu 1PE dn 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 19. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 597.51 KB

Obsah

Sdílejte