R12514 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 07929-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl v přesně nezjištěné době od měsíce května 2014 do 24. června 2014 v obci Luby zásah do odběrného elektrického zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že na odvodní straně hlavního jističe ITV 3x 20 A připojil čtyři vodiče CY 2,5 mm2, přičemž tři z těchto vodičů vedly do skříně vlevo od elektroměrového rozvaděče, kde sloužily k napájení motorové zásuvky o proudové hodnotě 16 A, v důsledku čehož umožnil neoprávněně čerpat elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 475.66 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon