R12114 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 07883-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. ledna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Šenov, na místní komunikaci Na Šimšce 470, zemní práce související se stavbou „Kanalizace Šenov - JIH" pomocí strojního mechanizmu (bagru), přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky 1PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 17. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 608.37 KB

Obsah

Sdílejte