R11916 – rozhodnutí k postavení hrubé stavby v ochranném pásmu bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 02448-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona zřídil v přesně nezjištěné době od roku 2003 do 18. prosince 2015 v ochranném pásmu venkovního vedení vysokého napětí 22 kV na pozemku hrubou stavbu: „Zděný přístřešek a sklad nářadí a hospodářských potřeb u rodinného domku, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy E. ON Distribuce, a.s., dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 825.14 KB

Obsah

Sdílejte