R11821 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném plynovém zařízení

Číslo jednací: 01469-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v odběrném místě provedl v rozporu s § 71 odst. 11 energetického zákona zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož v nemovitosti odebíral plyn bez měření.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 9. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 248.84 KB

Obsah

Sdílejte