R11816 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02220-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. srpna 2015 v přesně nezjištěné době od 9:00 hodin do 11:30 hodin, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, zemní práce spočívající v hloubení výkopu pro kanalizační přípojku, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 63 nástrojem s motorovým pohonem, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 680.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon