R11616 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 00059-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době od 22. června 2015 do 8. září 2015 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že odstranil plomby zajišťovací krabice instalované namísto odebraného měřícího zařízení a propojil elektrickými svorkami vodiče přívodní fáze z hlavního rozvaděče domu a přívodní vodiče k jím užívanému bytu, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral elektřinu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 565.8 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon