R11516 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10251-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Skrbeň, v ulici V Oleškách před parcelou č. 413/25 a 413/66 zemní práce související s  připojením tlakové kanalizace pro stavbu rodinného domu, kdy při výkopových pracích realizovaných pomocí strojního mechanizmu došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 419.5 KB

Obsah

Sdílejte