R11417 – rozhodnutí k narušení ochranného pásma podzemního kabelového vedení nízkého napětí a distribuční trafostanice

Číslo jednací: 02366-4/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona zřídil a umístil v přesně nezjištěné době v měsíci únoru roku 2016 v katastrálním území Jinačovice na pozemcích par. č. 690 a par. č. 691 v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení nízkého napětí a distribuční trafostanice stavbu opěrné zdi bez souhlasu vlastníka těchto zařízení, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 4. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 527.46 KB

Obsah

Sdílejte