R11221 - rozhodnutí k provedení zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 10691-7/2020-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslně dopustila tím že, rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedla zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož odebírala neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 518.39 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon