R11215 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 03360-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. října  2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ostrava části Poruba v ulici Dvorní u domu č. p. 755 ručně zemní práce v souvislosti s montáží zemnicí tyče hromosvodu, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 160, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 278.72 KB

Obsah

Sdílejte