R11121 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 08401-10/2020-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce pro realizaci kanalizační přípojky, v důsledku kterých došlo k poškození energetického zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 27. 4. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 209.45 KB

Obsah

Sdílejte