R10919 - rozhodnutí k neposkytnutí součinnosti

Číslo jednací: 03765-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že znemožnil výkon dozoru podle ust. § 18 odst.1 energetického zákona, neboť v rozporu s ust. § 10 odst. 2 kontrolního řádu zákona č.  255/2012 Sb., o kontrole, ve  znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neumožnil kontrolujícím pracovníkům Energetického regulačního úřadu vstup do licencované provozovny a neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace dle výzvy obsažené v Oznámení o  zahájení kontroly.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 700.14 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon