R10914 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného elektrického zařízení

Číslo jednací: 03856-4/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 15. listopadu 2013 zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že odplomboval kryt elektroměru, vodiče vedoucí z rozvodné skříně odpojil od svorek elektroměru a vlastními svorkami spojil přívodní vodiče od jističe pro elektroměr k jeho bytu s vodiči vedoucími do elektroinstalace bytu, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral elektřinu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 4. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 470.32 KB

Obsah

Sdílejte