R10622 - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Účastník řízení
Podnikající fyzická osoba
Spisová značka
07490/2022-ERU
Číslo jednací
07490-3/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2020, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli tepelné energie neměřil dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky změřených stanoveným měřidlem a ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie, které ve všech případech v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění účinném do 31. prosince 2021 neosahovaly všechny stanovené údaje.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 332.19 KB

Obsah

Sdílejte