R10616 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02007-3/2016-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. června 2015 v obci Bílá Lhota – Měník u č. p. 27, prostřednictvím strojního mechanismu (bagru zn. Volvo B2) zemní práce související s realizací stavby „Výstavba STL plynovodní přípojky, včetně umístění HUP a plynoměru", při kterých došlo k poškození středotlakého ocelového plynovodu DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 5. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 362.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon