R09918 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 03313-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. července 2017 v obci Bohumileč, v blízkosti plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona, k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 20. 4. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 546.09 KB

Obsah

Sdílejte