R09814 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 07301-6/2014-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 16. června 2014 v obci Lužná, ulice Žižkova 350, zásah do odběrného elektrického zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v rámci probíhající rekonstrukce zapojil neměřený vývod z hlavního jističe 3x25A, ve fázi L2 a L3, kde napojil neměřené vodiče CY 4 mm, které vedl do podružného rozvaděče a odtud do bojleru značky Dražice OKC 125,  v důsledku čehož umožnil vlastníku nemovitosti v Lužné, Žižkově ulici 350, neoprávněně čerpat elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 528.74 KB

Obsah

Sdílejte