R09620 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01609-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona v  ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy na staveništi silnice poškodil nadzemní vedení vysokého napětí, čímž nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 197.27 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon