R09614 – rozhodnutí k porušení povinnosti udržovat odběrné plynové zařízení v požadovaném stavu

Číslo jednací: 07240-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že jako zákazník v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písmeno f) energetického zákona neudržoval v období minimálně od 24. září 2012 do 25. února 2014 hlavní uzávěr plynu odběrného plynového zařízení domu v takovém stavu, aby se nestal příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a po zjištění závady dne 24. září 2014, jímž byl netěsnící hlavní uzávěr plynu, tuto závadu bez zbytečného odkladu neodstranil, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písmeno e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 2. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 530.66 KB

Obsah

Sdílejte