R08916 – rozhodnutí k uskladňování vytěžené dřevní hmoty bez souhlasu vlastníka tohoto zařízení v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí zařízení elektrizační soustavy

Číslo jednací: 10159-7/2015-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona od blíže nezjištěné doby, nejméně však od 13. listopadu 2014 do 2. července 2015 v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí zařízení elektrizační soustavy uskladňoval vytěženou dřevní hmotu bez souhlasu vlastníka tohoto zařízení, dopustil přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 560.65 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon