R08715 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02332-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vejvanovice u domu č. p. 95 zemní práce v souvislosti s nově budovanou středotlakou plynovodní přípojkou pro uvedený dům, v důsledku kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ustanovení  § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 498.08 KB

Obsah

Sdílejte