R08615 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 02218-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hradec Králové na ulici Na Valše u domu č. p. 6/8 zemní práce v souvislosti se stavbou „Vodovod Hradec Králové, ulice Na Valše, k. ú. Plácky, Hradec Králové", při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození středotlakého plynovodu PE dn 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 20. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 310.89 KB

Obsah

Sdílejte