R08315 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02207-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Břeclav, v městské části Poštorná, na ulici Nádražní u domu č. p. 1132 zemní práce související se stavbou „Kabelová přípojka NN, stavební úpravy restauračního zařízení Břeclav - Poštorná, Nádražní ulice", při kterých došlo ručně k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky 5/4", a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ustanovení  § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 27. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 472.43 KB

Obsah

Sdílejte