R08017 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01825-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. května 2016 v obci Tlumačov na ulici Skály u nemovitosti č. p. 834 v ochranném pásmu plynárenského zařízení strojním mechanizmem (bagr) zemní práce související se stavbou „Rodinný dom č. p. 834 v obci Tlumačov v katastrálním území Tlumačov", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 90 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 436.62 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon