R07915 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02020-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rakov na pozemku parc. č. 951/1 zemní práce v souvislosti se stavbou „Přípojky inženýrských sítí – VODOVODNÍ, KANALIZAČNÍ, ELEKTRO NN – pro novostavbu rodinného domu, OPLOCENÍ pozemku parc. č. 951", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 310.33 KB

Obsah

Sdílejte