R07717 - rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 10558-11/2016-ERU

Obviněný se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona vydal dne 23. července 2016 pokyn obsluze bagru, aby v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy v obci Hrabová na stavební parcele pomocí zemního stroje provedl výkop pro kanalizační přípojku k rodinnému domu, při kterém došlo k poškození zemního kabelového vedení nízkého napětí lžící bagru, a tím k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz, a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, z nedbalosti dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.16 MB

Obsah

Sdílejte