R07615 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01559-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. srpna 2014 v obci Bílá Lhota, části Hrabí před domem č. p. 13, zemní práce související s uložením vodovodní přípojky, při kterých došlo ručním nářadím (krumpáčem) a následně prostřednictvím zemního stroje (bagru JCB) k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 454.71 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon