R07515 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01847-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Václavovice na ulici Obecní u domu č. p. 394 zemní práce související s opravou veřejného osvětlení u budovy mateřské školy, kdy při strojním výkopu došlo lžící bagru k  poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 388.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon