R07514 – rozhodnutí k poškození kabelu podzemní vedení VN 3x NA2XS(F)2Y 150 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 06775-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 28. května 2013 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště, obci Staré Město, ul. Na Výsluní, na pozemku parc. č. 233/99, zemní práce související s realizací nově budované dešťové kanalizace, při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu (bagr ATLAS) k poškození kabelu podzemního vedení VN 3x NA2XS(F)2Y 150, a tím došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 31. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 551.42 KB

Obsah

Sdílejte