R07121 - rozhodnutí k porušení zákazu provádění prací bez souhlasu vlastníka a porušení energetického zařízení

Číslo jednací: 00730-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslným jednáním tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. b) energetického zákona prováděl v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy zemní práce bez souhlasu vlastníka tohoto zařízení, při kterých poškodil kabel nízkého napětí.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci:  3. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 228.03 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon