R07115 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01676-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Zbečník na ulici Kostelecká u domu č. p. 77 zemní práce v souvislosti se stavbou „SilniceII/567 Rtyně-Zbečník-Hronov", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 313.78 KB

Obsah

Sdílejte