R06614 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Datum

Číslo jednací: 05836-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době ode dne 5. března 2014 do dne 14. března 2014 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlas provozovatele distribuční soustavy tak, že odstranil kryt krabičky KP01 instalované namísto demontovaného elektroměru a v krabičce spojil přívodní a odvodní fázový vodič, v důsledku čehož následně vědomě neoprávněně čerpal elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 17. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 492.9 KB

Obsah

Sdílejte